I tillegg til å levere og montere utstyret til et anlegg,  gjør vi alt grunnarbeidet til nye anlegg:

 • Graving
 • Drenering
 • Avretting
 • Komprimering
 • Spesialforskaling til ringmur
 • Natursteinsmurer

IF Sport & Anlegg innehar sentral godkjenning i funksjonene:

 • “Ansvarlig Søker” i alle typer tiltak, Tiltaksklasse 1
 • “Prosjekterende” i utearealer og landskapsutforming, Tiltaksklasse 1
 • “Utførende” i grunnarbeid og landskapsutforming, Tiltaksklasse 2

Det betyr at for deg som kunde, kan vi hjelpe deg med hele prosjektet fra “A-Å”

Vi gjør terrenget klart for miljøballbinger, kunstgressbaner, tur- og skiløyper, tennisbaner, aktivitetselementer.

Vi utfører også tradisjonelt grunnarbeid for

 • offentlige virksomheter
 • private bedrifter
 • velforeninger
 • privatpersoner

Vi har eget anleggsutstyr og kan derfor utføre grunnarbeidet fra graving til ferdig levert produkt. Vi har også forskalingsmateriell som er spesiallaget for ringmur til våre miljøballbinger.

Bildet over viser grunnarbeid for forskaling av ringmur for ball binge og fylling av ringmuren med betong levert av bil og pumpe.
Innvendig blir det fylt opp og komprimert med drenerende masser med riktig høyde og fall. Deretter avrettet med grus og komprimering før legging av kunstgress.

Kontakt

Glenn Roger Andersen, avdelingsleder

gra@idrettsfinans.no

95475579